www.Songklapra.com/
เข้าระบบเข้าระบบ  
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : กราบหลวงปู่สุภา116ปีคําติชม จาก ผู้เช่าพระ
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:27:06 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ผมเดินทางมาถึง วัดสีลสุภาราม เวลา 7.00 นาฬิการ ของวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ครับ

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_20.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:29:50 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

พระเหรียญ ทุกรุ่น จะมีจำนวน การทำครับ มีการทำลาย แม่พิมพ์ ในการทำด้วยครับ http://www.songklapra.com/supa116/supa116_1.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:31:51 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

มีการตอกโค้ด ที่เหรียญ ทุกรุ่นครับ http://www.songklapra.com/supa116/supa116_2.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:32:39 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

หลวงปู่สุภา ปลุกเสก วัตถุมงคลhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_3.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:33:23 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

หลวงปู่สุภา ปลุกเสก วัตถุมงคลhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_4.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:34:06 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ภายใน วัดสีลสุภาราม สวยงามมากครับhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_5.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:35:14 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ที่นี่จะเก็บวัตถุมงคลที่หลวงปู่ปลุกเสกไว้ครับ และ มี จระเข้ ตัวแรกที่ปลุกเสกไว้http://www.songklapra.com/supa116/supa116_6.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:36:36 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

รูปหล่อ หลวงปู่สุภา และมี จระเข้ อาคมอยู่ข้างๆๆครับhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_10.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:37:34 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ภาพ สารีริกธาตุhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_7.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:42:29 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_8.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:43:00 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_9.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:44:01 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ยันตร์รุ่นแรกที่หลวงปู่ จัดสร้างขึ้นครับ หายากมากแล้วปัจุบันhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_11.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:45:03 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

พระรุ่นเสด็จกลับhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_12.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:46:02 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

มีเวลา ผมเลยเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่http://www.songklapra.com/supa116/supa116_13.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:47:08 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

กุฎิของท่านครับhttp://www.songklapra.com/supa116/supa116_16.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:48:10 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_14.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:48:45 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_15.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:49:22 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_17.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:50:04 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

หลวงปู่สุภาปลุกเสกให้เลยครับ

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_18.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:51:12 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/supa116/supa116_19.jpg

Back to Top