www.Songklapra.com/
เข้าระบบเข้าระบบ  
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : เที่ยววัดพะโคะ จังหวัด สงขลา คําติชม จาก ผู้เช่าพระ
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 14:47:02 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ก่อนผมไปวัดพะโคะ จังหวัด สงขลา ผมแวะไปกราบ หลวงปู่แขก แห่งวัดขนุน  ท่านเป็นที่นับถือมากของชาวบ้าน ในแถบนี้

http://www.songklapra.com/prako14032012/1.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 14:50:52 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

นี่คือองค์จริงที่สร้างปลายกรุงศรีอยุธยาครับ  ใครขอพร บ่นบาน จะสมหวังครับ ท่านชอบถวายนมสดมากครับ

http://www.songklapra.com/prako14032012/2.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 14:53:55 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

เดินทางมาถึง วัดพะโคะแล้วครับ

 

http://www.songklapra.com/prako14032012/3.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 14:52:39 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/4.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 14:55:27 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/5.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 14:56:15 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/6.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:12:58 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/7.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:14:00 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/8.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:14:43 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/9.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:15:38 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/10.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:16:07 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/11.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:16:52 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/12.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:17:21 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/13.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:18:03 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/14.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:18:30 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/15.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:18:56 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/16.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:19:33 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

นี่คือลูกแก้วที่เกิดมาพร้อมกับหลวงปู่ทวด นี่คือของจริง เมื่อสมัยก่อน ใครๆๆมาจับเพื่อศิริมงคล ปัจุบบันไม่ได้แล้วครับ

http://www.songklapra.com/prako14032012/17.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:21:24 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ผมขอพรจากหลวงปู่ทวดเพื่อ เปิด www.songklapra.com  ผมอธิฐานกับท่าน อยากให้ทุกคนได้เช่าพระที่แท้และไม่แพงมาก  หลวงปู่ทวดท่านแสดงพุทธคุณให้เห็นดังรูป

http://www.songklapra.com/prako14032012/18.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:43:18 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/19.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:43:55 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/20.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 14 มีนาคม 2555 เวลา 15:44:19 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/prako14032012/28.jpg
Back to Top
 

หน้า1 | 2 |