www.Songklapra.com/
เข้าระบบเข้าระบบ  
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : เที่ยววัดธาตุน้อยคําติชม จาก ผู้เช่าพระ
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 21:43:54 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ผมเดินทางไปวัดธาตุน้อยเพือกราบนมัสการสังขารพ่อท่านคล้าย ณ วัดธาตุน้อย

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_1.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:11:05 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ถึงวัดฝนตกสนิท ด้วยพุทธคุณพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_2.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:12:39 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

สวยงามมากครับภาพนี้ ภาพนี้หลายคนที่เช่าเหรียญพ่อท่านคล้ายคงเห็นในเหรียญหลายรุ่น

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_3.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:14:34 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

รูปพระนอนนี้งามมากครับ

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_4.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:15:27 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

รูปนี้คือบุคคลที่ถวายที่ดินให้กับพ่อท่านคล้ายสร้างวัด

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_5.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:16:29 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_6.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:16:51 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_7.jpg
Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:17:08 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ผมขึ้นไปกราบสังขารพ่อท่านคล้าย

 

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_8.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:18:15 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ขึ้นไปเจอรูปพ่อท่านคล้ายและประวัติครับ

http://www.songklapra.com/pra03092011/kuy3092011_9.jpg

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:20:55 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ลองอ่านดูครับ

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 22:23:10 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

พอผมขึ้นไปที่แปลกใจเห็นในตู้มีรูปเด็กๆๆในตู้เต็มไปหมดเลยครับ

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:26:44 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ผมจะเข้าไปกราบสังขารพ่อท่านคล้าย

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:30:28 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

มีคนมีขอพรพ่อท่านคล้ายครับ

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:31:38 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

รูปพ่อท่านคล้าย

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:32:32 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

สังขารพ่อคล้ายครับ

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:33:22 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:34:13 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ผมทำบุญครับ

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:35:25 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:36:24 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:37:03 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

Back to Top
 
admin
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล
คะแนนคำติชมวัตถุมงคล


Joined : 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:40:25
Posts : 79
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 3 ตุลาคม 2554 เวลา 23:37:50 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

Back to Top
 

หน้า1 | 2 |